Algemene voorwaarden

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Cecile van den Boogaard, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.
 • VoetreflexPlus™ massages zijn nooit ter vervanging van reguliere zorg.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne vind ik erg belangrijk en verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Tijdens een eerste afspraak zal voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de gezondheid, gezondheidservaringen en verwachtingen van de massage. De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie te verstrekken. Voor u betekent het dat u niet met opzet gegevens achterhoudt.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Door Cecile van de Boogaard worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage en kan ik de cliënt adviseren naar de huisarts of behandelend specialist te gaan.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij/zij een massage ondergaat.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de massage aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Na de massage ontvangt u digitaal een factuur, die u direct contant, per pin of via een betaalverzoek dient te voldoen.
 • Mochten er zich omstandigheden voordoen in uw gezondheid die u niet vertrouwt, dan is het altijd van belang om contact op te nemen met uw huisarts. Als ik iets niet vertrouw, zal ik u adviseren dit te doen.
 • Als u als cliënt de praktijk van Cecile van den Boogaard bezoekt, ga ik ervan uit dat u het privacy beleid kent en daarmee akkoord gaat. Vindt u het fijn om dit schriftelijk vast te leggen is dat uiteraard mogelijk. U kunt dit in een verzoek aan de therapeut voorleggen.
 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT en RBCZ, voor klacht- en tuchtrecht bij SCAG. Het is belangrijk onvrede of een klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u op de website van VNRT meer informatie vinden.

Privacybeleid

Voor een goede massage is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en massages. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw massage noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Ik waarborg uw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik zal de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) waarborgen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Er is een ruim aanbod van zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor (voet) reflexzonetherapie. Elke zorgverzekeraar hanteert andere voorwaarden, afhankelijk van de polis voorwaarden worden de behandelingen volledig of gedeeltelijk vergoed, soms met een maximum bedrag per jaar.

Op de zorgnota die u ontvangt staan daarom de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, indien uw zorgverzekeraar dit (deels) vergoed.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling en declaratienummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘201901Voetreflex behandeling’
 • De kosten van het consult

Algemeen privacybeleid

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hier vindt u het privacy statement van Voetreflex Lochem in pdf

Vermelding op andere websites

Ik hoor graag van u, hoe u deze website heeft gevonden. Deze website wordt o.a. vermeld op: